Misija

Asociacijos veiklos tikslai ir uždaviniai:

 

1.    Skleisti su Asociacijos vertybėmis bei tikslais susijusią informaciją, šviesti, ugdyti visuomenę Lietuvoje ir už jos ribų, siekti įtvirtinti Asociacijai svarbias vertybes visose gyvenimo srityse Lietuvos įstatymus ir Konstituciją atitinkančiais būdais;

2.    Siekti bendradarbiavimo su tarptautinėmis ekobendruomenių asociacijomis ir kitomis organizacijomis, atstovauti jose Lietuvos ekobendruomenes ir kitus Asociacijos narius, dalyvauti tarptautiniuose ekobendruomenių ir panašiuose renginiuose.

3.    Skatinti bei realizuoti natūralią, švarią, sveiką ir dorą gyvenseną savo, kaip Asociacijos, pavyzdžiu. Rūpintis aplinkos socialinės vertės kėlimu, skelbti bei įgyvendinti darnos su gamta idėjas.

4.    Skatinti savanorystę, organizuoti tai savo bendruomenėse bei ūkiuose, taip pat pagalbą bei mainus tarp asociacijos narių, skatinti socialinę paramą, pagalbą bei verslą. Ugdyti bendruomeniškumo jausmą, skatinti įvairius mainus bei savitarpio pagalbą.

5.    Siekti užtikrinti darną tarp žmogaus ir Žemės, rūpinantis planetos ekologija.

6.    Organizuoti bendrą informacinę bazę apie Lietuvoje veikiančias ekobendruomenes, giminės sodybas, giminės sodybų bendruomenes ir asociacijas, biodinaminius ūkius bei kitus juridinius ir fizinius asmenis, kurie atitinka ir vadovaujasi asociacijos vertybėmis ir idėjomis.

7.    Kurti infrastruktūrą, siekiant realizuoti asociacijos narių pagamintą, bendrą prekinį ženklą atitinkančią produkciją ir paslaugas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

8.    Teikti Asociacijos nariams konsultacijas ir metodinę pagalbą su Asociacijos tikslais bei vertybėmis susijusiose srityse, dalintis informacija apie įvairias finansavimo bei paramos galimybes Lietuvos bei tarptautiniu mastu.

9.    Organizuoti bendrą poilsį, kultūrinius renginius, edukacines veiklas, įvairius socialinius projektus, pažintines, kultūrines keliones.